Rozwiązania dla branży budowlanej

Kompleksowe ubezpieczenie

korzyści z wyboru

Jesteśmy świadomi tego, że inwestycje budowlane wiążą się z wysokim ryzykiem inwestora. Najczęściej występujące problemy to opóźnienia wynikające z winy wykonawców, przestoje wynikające z niejasnego stanu prawnego nieruchomości na której realizowana jest inwestycja czy czasowe zatory płynności finansowej.

Reprezentując inwestorów i wykonawców dbamy o ograniczenie powyższych ryzyk negocjując elastyczne warunki gwarancji ubezpieczeniowych czy kontraktowej odpowiedzialności cywilnej.

Kompleksowa obsługa brokerska obejmuje także ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych, inwestycji w budowie czy zdrowia i życia pracowników wykonawcy.

kompetencje i doświadczenie

Od wielu lat obsługujemy z powodzeniem duże firmy z branży budowlanej. Negocjujemy takie warunki ubezpieczenia, które zabezpieczają na każdym etapie inwestycji ochronę ubezpieczeniową zarówno inwestorom jak i wykonawcom.

Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje złożone przez naszych Klientów z branży budowlanej.

produkty ubezpieczeniowe dedykowane dla branży produkcyjnej

BUDYNKI I MIENIE

BUDYNKI I MIENIE

Ubezpieczenie nieruchomości oraz ruchomości firmy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Ubezpieczenie OC działalności, OC pracodawcy, OC za produkt, OC zawodowe, OC członków zarządu

GRUPOWE NA ŻYCIE

GRUPOWE NA ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie dla pracowników i ich najbliższych

FLOTA SAMOCHODOWA

FLOTA SAMOCHODOWA

Ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NNW, assistance, szyb, ochrony prawnej, GAP