Rozwiązania dla branży produkcyjnej

Kompleksowe ubezpieczenie

korzyści z wyboru

Różnorodne technologie produkcji, specjalistyczne maszyny i urządzenia oraz skomplikowane procesy logistyczne wymagają, aby przygotowanie programu ubezpieczenia dla firmy produkcyjnej opierało się specyfikę pracy danego Klienta.

W ramach obsługi brokerskiej proponujemy Państwu bezpłatne wykonanie audytu obecnych polis ubezpieczeniowych. Audyt jest wykonywany przez naszych ekspertów w danym ryzyku, na podstawie dokumentów przekazanych przez Państwa.

Efektem przeprowadzanego audytu jest kilkustronicowy raport opisujący mocne strony zakresu ochrony, a także wskazujący zapisy i klauzule, które z Państwa punktu widzenia powinny znaleźć się w umowie generalnej z zakładem ubezpieczeń.

kompetencje i doświadczenie

Od wielu lat obsługujemy z powodzeniem duże firmy produkcyjne. Niezależnie do tego czy proces produkcyjny jest scentralizowany czy realizowany w rozproszonej strukturze, negocjujemy takie warunki ubezpieczenia, które zapewniają ochronę ubezpieczeniową na każdym jego etapie.

Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje złożone przez naszych Klientów z branży produkcyjnej.

produkty ubezpieczeniowe dedykowane dla branży produkcyjnej

BUDYNKI I MIENIE

BUDYNKI I MIENIE

Ubezpieczenie nieruchomości oraz ruchomości firmy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Ubezpieczenie OC działalności, OC pracodawcy, OC za produkt, OC zawodowe, OC członków zarządu

GRUPOWE NA ŻYCIE

GRUPOWE NA ŻYCIE

Ubezpieczenie na życie dla pracowników i ich najbliższych

FLOTA SAMOCHODOWA

FLOTA SAMOCHODOWA

Ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NNW, assistance, szyb, ochrony prawnej, GAP