Rozwiązania dla branży transportowej

Kompleksowe ubezpieczenie

korzyści z wyboru

Obsługa ubezpieczeniowa dużej floty samochodowej jest skomplikowanym procesem, wymagającym bardzo dobrej organizacji pracy brokera.

Aby zapewnić wysoki poziom obsługi, przy jak najmniejszym zaangażowaniu pracowników Klienta, potrzebne jest doświadczenie, know-how oraz procedury, wypracowane i doskonalone przez lata.

W ramach obsługi brokerskiej proponujemy Państwu bezpłatne wykonanie audytu obecnych polis ubezpieczeniowych. Audyt jest wykonywany przez naszych ekspertów w danym ryzyku, na podstawie dokumentów przekazanych przez Państwa.

Efektem przeprowadzanego audytu jest kilkustronicowy raport opisujący mocne strony zakresu ochrony, a także wskazujący zapisy i klauzule, które z Państwa punktu widzenia powinny znaleźć się w umowie generalnej z zakładem ubezpieczeń.

Raport z audytu może być także punktem wyjścia do przygotowania nowego programu ubezpieczenia.

kompetencje i doświadczenie

Od początku działalności obsługujemy firmy transportowe i handlowe, posiadające od kilkunastu do ponad półtora tysiąca pojazdów. Posiadamy w obsłudze zarówno firmy transportowe (realizujące przewozy w ruchu krajowym i międzynarodowym) jak i floty dostawcze i osobowe.

Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje złożone przez naszych Klientów z branży transportowej.

produkty ubezpieczeniowe dedykowane dla branży transportowej

flota samochodowa

flota samochodowa

Ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NNW, assistance, szyb, ochrony prawnej, GAP

ryzyka transportowe

ryzyka transportowe

Ubezpieczenie w zakresie OC przewoźnika drogowego, OC spedytora, cargo, kabotażu

odpowiedzialność cywilna

odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie OC działalności, OC pracodawcy, OC za produkt, OC zawodowe, OC członków zarządu

podróże zagraniczne

podróże zagraniczne

Ubezpieczenie NNW i pokrycia Kosztów Leczenia za granicą

grupowe na życie

grupowe na życie

Ubezpieczenie na życie dla pracowników i ich najbliższych

budynki i mienie

budynki i mienie

Ubezpieczenie nieruchomości oraz ruchomości firmy

kredyt kupiecki

kredyt kupiecki

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego