Gwarancja zapłaty należności celnych i podatkowych (akcyzy i VAT)

Zabezpieczenie finansowe dla importerów

ISTOTA GWARANCJI ZAPŁATY NALEŻNOŚCI CELNYCH I PODATKOWYCH

Ubezpieczeniowe gwarancje zapłaty należności celnych i podatkowych dedykowane są firmom – importerom i agencjom celnym.

Ich istotą jest bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty (na każde wezwanie organów celnych i podatkowych) wszelkich kwot tytułem długów celnych, podatków i innych opłat w sprawach celnych, a także odsetek, powstałych w trakcie obowiązywania gwarancji.

Zabezpieczenie zapłaty należności celnych i podatkowych jest wymagane do realizacji m.in. procedur dopuszczenia do obrotu, składu celnego, czasowego składowania towarów, uszlachetniania, przetwarzania pod kontrolą celną lub odprawy czasowej.

Gwarancje ubezpieczeniowe są tańszą alternatywą dla gwarancji bankowych, przy zachowaniu tej samej funkcjonalności.

ZASTOSOWANIE

Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty należności celnych i podatkowych niesie za sobą następujące korzyści:

 • upraszcza prowadzenie składu celnego, agencji celnej
 • przyspiesza dokonywanie formalności odpraw celnych
 • umożliwia stosowanie odroczeń płatności długów celnych
 • eliminuje konieczność zapłaty długów celnych w procedurze odprawy czasowej towaru
 • poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa poprzez zamienność z własnymi środkami pieniężnymi, które mogą być składane jako zabezpieczenie długów celnych
 • zwiększa wiarygodność i prestiż importera
 • jest powszechnie akceptowana przez służby celne

kompetencje i doświadczenie

Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczeniowych gwarancji zapłaty należności celnych i podatkowych, złożone przez naszych Klientów.

czynniki wpływające na koszty ubezpieczenia

Na wysokość składki za ubezpieczenie floty mają wpływ m.in.

 • suma ubezpieczenia (wartość) pojazdu
 • miejsce zamieszkania (siedziby) posiadacza pojazdu
 • marka i model pojazdu
 • okres eksploatacji pojazdu
 • pojemność silnika,
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia
 • dobrany zakres ubezpieczenia
 • zabezpieczenia przeciwkradzieżowe pojazdu
 • ryzyka i klauzule dodatkowe
 • liczba posiadanych pojazdów

metody obniżenia kosztów ubezpieczenia

Aby dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczeniowych gwarancji, zapłaty należności celnych i podatkowych, skontaktuj się z naszymi ekspertami