Kredyt kupiecki

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

ISTOTA UBEZPIECZENIA KREDYTU KUPIECKIEGO

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego przeznaczone jest dla wszystkich firm, które stosują odroczony termin płatności za sprzedawane towary lub usługi. Pozwala utrzymać płynność finansową firmy w przypadku znacznych opóźnień w płatnościach ze strony kontrahentów.

W przypadku zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, tj. opóźnienia określonego w umowie ubezpieczenia, zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie Klientowi.

Zawarcie ubezpieczenia kredytu kupieckiego (a tym samym obniżenie ryzyka wynikającego ze współpracy z niewypłacalnymi kontrahentami) zwiększa także wiarygodność kredytową Klienta wobec banków.

korzyści płynące z ubezpieczenia kredytu kupieckiego

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego niesie za sobą szereg korzyści, takich jak m.in.:

  • minimalizacja ryzyka nieotrzymania płatności za dostarczoną usługę lub towar
  • możliwość weryfikacji kondycji finansowej kontrahentów
  • zwiększenie wiarygodności podmiotu posiadającego umowę ubezpieczenia wobec banków
  • możliwość efektywnego zarządzania wierzytelonościami

kompetencje i doświadczenie

Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczenia kredytu kupieckiego, złożone przez naszych Klientów.

czynniki wpływające na koszty ubezpieczenia

Na wysokość składki za ubezpieczenie kredytu kupieckiego mają wpływ m.in.

  • liczba kontrahentów
  • ocena kredytowa kontrahentów
  • kierunki sprzedaży (Polska lub inne kraje)
  • wartość kontraktów

metody obniżenia kosztów ubezpieczenia

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzyści płynących z ubezpieczenia kredytu kupieckiego, skontaktuj się z naszymi ekspertami