Podróże zagraniczne

Ubezpieczenie NNW i pokrycia Kosztów Leczenia za granicą

ISTOTA UBEZPIECZEŃ PODRÓŻNYCH

Wiele zawodów nieodzownie wiąże się z koniecznością odbywania wyjazdów służbowych. Podczas delegacji może dojść do nieprzewidzianych sytuacji lub wypadku. Polisa ubezpieczeniowa  zapewnia pokrycie kosztów leczenia oraz pomoc w sytuacji, gdy pracownik  ulegnie nieszczęśliwemu wypadkowi.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Zakres ubezpieczenia jest dostosowywany do potrzeb i wymagań danej firmy, może zawierać:

  • ubezpieczenie kosztów leczenia
  • ubezpieczenie Assistance w tym koszty akcji ratowniczej, transportu
  • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW)
  • ubezpieczenie bagażu
  • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym
  • koszty obsługi prawnej

kompetencje i doświadczenie

Na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń konstruujemy indywidualne programy ubezpieczeniowe adekwatne do branży i sektora działalności naszych Klientów.

Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczeń podróżnych, złożone przez naszych Klientów.

rodzaje polis podróżnych

Optymalnym rozwiązaniem jest polisa otwarta roczna obejmująca ochroną wszystkie wyjazdy zagraniczne. Dokładamy starań by obsługa i administrowanie umową ubezpieczenia sprowadzały się do minimum.

Rozliczenie polisy odbywa się na podstawie zestawienia zrealizowanych wyjazdów po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

metody obniżenia kosztów ubezpieczenia

Aby dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczenia podróży zagranicznych, skontaktuj się z naszymi ekspertami