Sprzęt i maszyny budowlane

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń

ISTOTA UBEZPIECZENIA SPRZĘTU I MASZYN BUDOWLANYCH

Sprzęt lub maszyny objęte są ochroną ubezpieczeniową od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym i niespodziewanym.

Szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem są również objęte ubezpieczeniem.

Ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych jest produktem typu all risk („od wszystkich ryzyk”), co oznacza, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody materialne w ubezpieczonym mieniu powstałe wskutek wszelkich zdarzeń losowych z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych
z zakresu ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony poprzez włączenie klauzul dodatkowych
w zależności od indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie może obejmować następujące ryzyka:

  • sprzęt i maszyny służące do budowy dróg lub trakcji kolejowych
  • sprzęt i wyposażenie budowlane
  • dźwigi, maszyny podnoszące i systemy transportowe
  • maszyny do przemieszczania gruntu
  • maszyny pracujące w żwirowniach i zakładach produkcji betonu
  • sprzęt i maszyny do palowania i wierceń
  • pojazd lub sprzęt służb publicznych, z wyłączeniem transportu publicznego itp

kompetencje i doświadczenie

Mamy wieloletnie doświadczenie w ubezpieczaniu wszelkiego rodzaju maszyn budowlanych z uwagi na współpracę z dużymi zakładami wydobywczymi oraz firmami budowlanymi.

Ubezpieczamy setki maszyn budowlanych typu koparki, ładowarki, koparko-ładowarki, wozidła i inne. Nasze doświadczenie dotyczy również ubezpieczenia nietypowych maszyn pływających.

Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczenia sprzętu i maszyn budowlanych, złożone przez naszych Klientów.

czynniki wpływające na koszty ubezpieczenia

Sumę ubezpieczenia ustala ubezpieczający (przedsiębiorca) na podstawie wartości odtworzeniowej zgłoszonych do ubezpieczenia maszyn i urządzeń.

Składka ubezpieczeniowa jest obliczona na podstawie ustalonej przez ubezpieczyciela stawki uwzględniającej ocenę ryzyka w odniesieniu do Sumy Ubezpieczenia.

Dodatkowy koszt mogą stanowić klauzule poszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej.

metody obniżenia kosztów ubezpieczenia

Aby dowiedzieć się jak obniżyć koszty ubezpieczenia sprzętu i maszyn budowlanych, skontaktuj się z naszymi ekspertami