Kompleksowo obsługujemy floty
osobowe i rent-a-car

 

Zapewniamy komfortowe
ubezpieczenia lotnicze

 

Kompleksowo obsługujemy importerów
oraz dystrybutorów paliw

O NAS

KIM JEST BROKER UBEZPIECZENIOWY?

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, działającym na rzecz i w imieniu Klientów. Do jego zadań należy ocena potencjalnego ryzyka, negocjacje warunków ubezpieczenia z zakładami ubezpieczeń, bieżąca obsługa polis oraz likwidacja szkód. Obsługi brokerska jest dla Klienta bezpłatna.

ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ

Stale udoskonalamy wypracowane przez nas rozwiązania ubezpieczeniowe dla wybranych dziedzin gospodarki

Branża transportowa

Rozwiązania wypracowane przez lata współpracy
z największymi przewoźnikami i spedytorami w Polsce

Branża paliwowa

Rozwiązania “szyte na miarę” dla importerów, dystrybutorów i operatorów logistycznych paliw

Branża produkcyjna

Rozwiązania wypracowane w oparciu o know-how największych producentów w Polsce

Branża budowlana

Rozwiązania “zbudowane” we współpracy z największymi deweloperami w Polsce

Kompleksowa obsługa brokerska

Jako broker ubezpieczeniowy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego jak wiele czasu i zasobów ludzkich wymaga zaangażowanie w rzetelną obsługę ubezpieczeń całej firmy. Skutki błędów lub przeoczeń niosą za sobą ogromną odpowiedzialność finansową.

Proponujemy Państwu przejęcie odpowiedzialności za wszystkie ubezpieczenia firmy, aby mogli Państwo w całości skupić się na rozwijaniu własnego biznesu.
Wybrane korzyści płynące z powierzenia nam prowadzenia spraw ubezpieczeniowych Państwa firmy to m.in.:
  • Niższe koszty ubezpieczenia dzięki większej zdolności negocjacyjnej brokera
  • Szeroki zakres ochrony, dobrany adekwatnie do prowadzonej działalności
  • Bieżąca obsługa polis realizowana przez dedykowany zespół obsługowy
  • Likwidacja szkód profesjonalnie prowadzona od momentu ujawnienia informacji o szkodzie, do czasu wypłaty odszkodowania (włączając w to również ewentualny proces odwoławczy)
  • Odpowiedzialność za ewentualne błędy lub zaniechania zabezpieczona polisą OC brokera z sumą gwarancyjną przekraczającą 8 000 000 zł

Wspieramy rozwój Twojego biznesu!

PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE

Dla naszych Klientów negocjujemy m.in. następujące produkty ubezpieczeniowe

Flota samochodowa

Ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NNW, assistance, szyb, ochrony prawnej, GAP

Ryzyka transportowe

Ubezpieczenie w zakresie OC przewoźnika drogowego, OC spedytora, cargo, kabotażu

Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie OC działalności, OC prac., OC za produkt, OC zawodowe, OC czł. zarz.

Gwarancja zapłaty należności celnych i podatkowych

Zabezpieczenie finansowe dla importerów

Gwarancja dla importera OPZ

Stanowi obowiązkowe zabezpieczenie majątkowe wymagane do uzyskania i utrzymania koncesji./h5>

Kredyt kupiecki

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego

Budynki i mienie

Ubezpieczenie nieruchomości oraz ruchomości firmy

Sprzęt i maszyny budowlane

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń

Grupowe na życie

Ubezpieczenie na życie dla pracowników i ich najbliższych

Podróże zagraniczne

Ubezpieczenie NNW i pokrycia Kosztów Leczenia za granicą

Jednostki pływające

Ubezpieczenie OC armatora, Casco oraz budowy jednostek pływających

Statki powietrzne

Ubezpieczenie OC, aerocasco, NNW

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami