ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ

ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY BUDOWLANEJ

Jesteśmy świadomi tego, że inwestycje budowlane wiążą się z wysokim ryzykiem inwestora. Najczęściej występujące problemy to opóźnienia wynikające z winy wykonawców, przestoje wynikające z niejasnego stanu prawnego nieruchomości na której realizowana jest inwestycja czy czasowe zatory płynności finansowej.

Reprezentując inwestorów i wykonawców dbamy o ograniczenie powyższych ryzyk negocjując elastyczne warunki gwarancji ubezpieczeniowych czy kontraktowej odpowiedzialności cywilnej.

Kompleksowa obsługa brokerska obejmuje także ubezpieczenie sprzętu i maszyn budowlanych, inwestycji w budowie czy zdrowia i życia pracowników wykonawcy.

KORZYŚCI Z WYBORU

Stale udoskonalamy wypracowane przez nas rozwiązania ubezpieczeniowe dla wybranych dziedzin gospodarki

Ubezpieczamy inwestycje
na każdym ich etapie

Obsługujemy największe
kontrakty w Polsce

Obniżamy koszty
ubezpieczeń

Wypracowaliśmy
doskonałe relacje
z zakładami ubezpieczeń

Ograniczamy ryzyko
inwestorów

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

Od wielu lat obsługujemy z powodzeniem duże firmy z branży budowlanej. Negocjujemy takie warunki ubezpieczenia, które zabezpieczają na każdym etapie inwestycji ochronę ubezpieczeniową zarówno inwestorom jak i wykonawcom.

Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje złożone przez naszych Klientów z branży budowlanej.

Wspieramy rozwój Twojego biznesu!

PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE DEDYKOWANE DLA BRANŻY BUDOWLANEJ

Flota samochodowa

Ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NNW, assistance, szyb, ochrony prawnej, GAP

Grupowe na życie

Ubezpieczenie na życie dla pracowników i ich najbliższych

Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie OC działalności, OC prac., OC za produkt, OC zawodowe, OC czł. zarz.

Budynki i mienie

Ubezpieczenie nieruchomości oraz ruchomości firmy

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami