ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ

ROZWIĄZANIA DLA BRANŻY PRODUKCYJNEJ

Różnorodne technologie produkcji, specjalistyczne maszyny i urządzenia oraz skomplikowane procesy logistyczne wymagają, aby przygotowanie programu ubezpieczenia dla firmy produkcyjnej opierało się specyfikę pracy danego Klienta.

W ramach obsługi brokerskiej proponujemy Państwu bezpłatne wykonanie audytu obecnych polis ubezpieczeniowych. Audyt jest wykonywany przez naszych ekspertów w danym ryzyku, na podstawie dokumentów przekazanych przez Państwa.

Efektem przeprowadzanego audytu jest kilkustronicowy raport opisujący mocne strony zakresu ochrony, a także wskazujący zapisy i klauzule, które z Państwa punktu widzenia powinny znaleźć się w umowie generalnej z zakładem ubezpieczeń.

KORZYŚCI Z WYBORU

Stale udoskonalamy wypracowane przez nas rozwiązania ubezpieczeniowe dla wybranych dziedzin gospodarki

Realizujemy kompleksową
obsługę wszystkich
ryzyk i lokalizacji

Prowadzimy kompleksową
likwidację szkód

Obniżamy koszty
ubezpieczeń

Obsługujemy dużych
polskich producentów

Uszczelniamy zakres
ochrony

Wypracowaliśmy
doskonałe relacje
z zakładami ubezpieczeń

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

Od wielu lat obsługujemy z powodzeniem duże firmy produkcyjne. Niezależnie do tego czy proces produkcyjny jest scentralizowany czy realizowany w rozproszonej strukturze, negocjujemy takie warunki ubezpieczenia, które zapewniają ochronę ubezpieczeniową na każdym jego etapie.

Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje złożone przez naszych Klientów z branży produkcyjnej.

Wspieramy rozwój Twojego biznesu!

PRODUKTY UBEZPIECZENIOWE DEDYKOWANE DLA BRANŻY PRODUKCYJNEJ

Flota samochodowa

Ubezpieczenie w zakresie OC, AC, NNW, assistance, szyb, ochrony prawnej, GAP

Grupowe na życie

Ubezpieczenie na życie dla pracowników i ich najbliższych

Odpowiedzialność cywilna

Ubezpieczenie OC działalności, OC prac., OC za produkt, OC zawodowe, OC czł. zarz.

Budynki i mienie

Ubezpieczenie nieruchomości oraz ruchomości firmy

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami