UBEZPIECZENIA

FLOTA SAMOCHODOWA

Ubezpieczenie floty samochodowej obejmuje takie ryzyka jak: obowiązkowe ubezpieczenie OC, Auto Casco, ubezpieczenie pomocy na drodze Assistance, GAP, ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, dodatkowe ubezpieczenie szyb lub opon, OC nadwyżkowe, ochronę prawną i inne.

ISTOTA UBEZPIECZENIA FLOTY

Niezależnie od tego, czy są to pojazdy własne, leasingowane, będące przedmiotem kredytu lub wynajmu długoterminowego, wynegocjujemy najlepsze warunki ubezpieczenia, zarówno pod kątem zakresu ochrony jak i kosztów.

Ubezpieczenie floty samochodowej obejmuje takie ryzyka jak: obowiązkowe ubezpieczenie OC, Auto Casco, ubezpieczenie pomocy na drodze Assistance, GAP, ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, dodatkowe ubezpieczenie szyb lub opon, OC nadwyżkowe, ochronę prawną i inne.

Dla firm wykorzystujących pojazdy do specjalistycznych, takich jak wynajem zarobkowy, poczta kurierska czy nauka jazdy, dopasowujemy program ubezpieczenia tak, aby zapewnić maksimum ochrony.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie floty może obejmować następujące ryzyka:

 • Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego
 • Nadwyżkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu mechanicznego
 • AC/KR – uszkodzenie i kradzież
 • Assistance – natychmiastowa pomoc na drodze
 • NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • GAP – utrata wartości pojazdu
 • Klauzule rozszerzające
 • Dodatkowe ubezpieczenie szyb
 • Ochrona Prawna kierowcy i pojazdu

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

Od 20 lat zajmujemy się kompleksową obsługą ubezpieczeniową flot samochodowych, zarówno ciężarowych jak i osobowych. Nasi Klienci dysponują flotami liczącymi od kilkunastu do kilkuset pojazdów.

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KOSZTY UBEZPIECZENIA

Na wysokość składki za ubezpieczenie floty mają wpływ m.in.

 • suma ubezpieczenia (wartość) pojazdu
 • miejsce zamieszkania (siedziby) posiadacza pojazdu
 • marka i model pojazdu
 • okres eksploatacji pojazdu
 • pojemność silnika,
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia
 • dobrany zakres ubezpieczenia
 • zabezpieczenia przeciwkradzieżowe pojazdu
 • ryzyka i klauzule dodatkowe
 • liczba posiadanych pojazdów

METODY OBNIŻENIA KOSZTÓW UBEZPIECZENIA

Aby dowiedzieć się jak obniżyć koszty ubezpieczenia floty, skontaktuj się z naszymi ekspertami

(22) 713-01-00

biuro@insurance-brokers.pl

Kontakt

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszymi ekspertami