Skip to main content

Gwarancja zapłaty należności celnych i podatkowych (akcyzy i vat)

Ubezpieczeniowe gwarancje zapłaty należności celnych i podatkowych dedykowane są firmom – importerom i agencjom celnym.

ISTOTA GWARANCJI ZAPŁATY NALEŻNOŚCI CELNYCH I PODATKOWYCH

Ich istotą jest bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do wypłaty (na każde wezwanie organów celnych i podatkowych) wszelkich kwot tytułem długów celnych, podatków i innych opłat w sprawach celnych, a także odsetek, powstałych w trakcie obowiązywania gwarancji.

Zabezpieczenie zapłaty należności celnych i podatkowych jest wymagane do realizacji m.in. procedur dopuszczenia do obrotu, składu celnego, czasowego składowania towarów, uszlachetniania, przetwarzania pod kontrolą celną lub odprawy czasowej.

Gwarancje ubezpieczeniowe są tańszą alternatywą dla gwarancji bankowych, przy zachowaniu tej samej funkcjonalności.

Ubezpieczeniowa gwarancja zapłaty należności celnych i podatkowych niesie za sobą następujące korzyści:

  • upraszcza prowadzenie składu celnego, agencji celnej
  • przyspiesza dokonywanie formalności odpraw celnych
  • umożliwia stosowanie odroczeń płatności długów celnych
  • eliminuje konieczność zapłaty długów celnych w procedurze odprawy czasowej towaru
  • poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa poprzez zamienność z własnymi środkami pieniężnymi, które mogą być składane jako
  • zabezpieczenie długów celnych
  • zwiększa wiarygodność i prestiż importera
  • jest powszechnie akceptowana przez służby celne

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczeniowych gwarancji zapłaty należności celnych i podatkowych, złożone przez naszych Klientów.

METODY OBNIŻENIA KOSZTÓW UBEZPIECZENIA

Aby dowiedzieć się jak obniżyć koszty ubezpieczenia floty, skontaktuj się z naszymi ekspertami

(22) 713-01-00

biuro@spartabrokers.pl