Jednostki pływające

Ubezpieczenie OC armatora, Casco oraz budowy jednostek pływających

ISTOTA UBEZPIECZEŃ JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

Propozycja ubezpieczenia jednostek pływających kierowana jest zarówno za firm jak i Klientów indywidualnych.

Odbiorcami tego typu ubezpieczenia są posiadacze jachtów, armatorzy, stocznie remontowe i budowlane, przewoźnicy morscy i śródlądowi a także operatorzy platform wiertniczych zlokalizowanych na morzu.

Ubezpieczenie zapewnia kompleksową ochronę łodzi, członków załogi i mienia a także zaspokojenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Ochrona może obejmować sezon żeglarski lub cały rok. Istnieje możliwość rozszerzenie odpowiedzialności o udział w zawodach sportowych.

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie jednostek pływających może obejmować m.in. następujące ryzyka:

 • Ubezpieczenie casco statków powietrznych (AeroCasco)
 • Ubezpieczenie OC armatora
 • Ubezpieczenie budowy jednostek pływających
 • Ubezpieczenie rzeczy osobistych załogi
 • Ubezpieczenie żeglugi śródlądowej

kompetencje i doświadczenie

Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczenia jednostek pływających, złożone przez naszych Klientów.

czynniki wpływające na koszty ubezpieczenia

Na wysokość składki za ubezpieczenie floty mają wpływ m.in.

 • suma ubezpieczenia (wartość) pojazdu
 • miejsce zamieszkania (siedziby) posiadacza pojazdu
 • marka i model pojazdu
 • okres eksploatacji pojazdu
 • pojemność silnika,
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia
 • dobrany zakres ubezpieczenia
 • zabezpieczenia przeciwkradzieżowe pojazdu
 • ryzyka i klauzule dodatkowe
 • liczba posiadanych pojazdów

dodatkowe informacje

Aby dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczenia jednostek pływających, skontaktuj się z naszymi ekspertami