Skip to main content

Ryzyka transportowe

Ubezpieczenia transportowe przeznaczone są przede wszystkim dla firm wykonujących działalność w zakresie licencjonowanego transportu towarów lub spedycji, ale także dla pozostałych firm, które wysyłają lub odbierają towary.

W przypadku OC przewoźnika przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego za szkody w ładunku oraz za opóźnienie w dostawie, jaką przewoźnik ponosi w trakcie przewozu w świetle ustawy prawo przewozowe (transport krajowy) lub konwencji CMR (transport międzynarodowy).

ISTOTA UBEZPIECZENIA FLOTY

W przypadku spedytorów, ubezpieczona jest odpowiedzialność cywilna spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Ochroną mogą być objęte ładunki podczas przewozu krajowego i międzynarodowego, dokonywanego wszystkimi środkami transportu: samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i żeglugi śródlądowej wykonywane przez zawodowego przewoźnika lub przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego (ubezpieczenie Cargo).

Ubezpieczenie floty może obejmować następujące ryzyka:

  • Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)
  • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym lub międzynarodowym (również w ruchu kabotażowym)
  • Ubezpieczenie OC spedytora

KOMPETENCJE I DOŚWIADCZENIE

Wieloletnia współpraca z największymi firmami transportowymi na rynku polskim pozwoliła nam na zbudowaniem szerokiego programu ubezpieczenia przewoźników krajowych i międzynarodowych. Nasze programy zawierają szereg klauzul, które poszerzając standardowy zakres ochrony ubezpieczeniowej, dostosowany do potrzeb indywidualnych każdego Klienta. Posiadamy rownież wieloletnie doświadczenie w zakresie ubezpieczenia CARGO, w związku z obsługą dużych firm spedycyjnych o charakterze globalnym. Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczeń transportowych, złożone przez naszych Klientów.

METODY OBNIŻENIA KOSZTÓW UBEZPIECZENIA

Aby dowiedzieć się jak obniżyć koszty ubezpieczenia floty, skontaktuj się z naszymi ekspertami

(22) 713-01-00

biuro@spartabrokers.pl