Ryzyka transportowe

Ubezpieczenie w zakresie OC przewoźnika drogowego, OC spedytora, cargo, kabotażu

ISTOTA UBEZPIECZEŃ TRANSPORTOWYCH

Ubezpieczenia transportowe przeznaczone są przede wszystkim dla firm wykonujących działalność w zakresie licencjonowanego transportu towarów lub spedycji, ale także dla pozostałych firm, które wysyłają lub odbierają towary.

W przypadku OC przewoźnika przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przewoźnika drogowego za szkody w ładunku oraz za opóźnienie w dostawie, jaką przewoźnik ponosi w trakcie przewozu w świetle ustawy prawo przewozowe (transport krajowy) lub konwencji CMR (transport międzynarodowy).

W przypadku spedytorów, ubezpieczona jest odpowiedzialność cywilna spedytora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych w ramach zawartej umowy spedycji, jaką ponosi on zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Ochroną mogą być objęte ładunki podczas przewozu krajowego i międzynarodowego, dokonywanego wszystkimi środkami transportu: samochodowego, kolejowego, lotniczego, morskiego i żeglugi śródlądowej wykonywane przez zawodowego przewoźnika lub przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego (ubezpieczenie Cargo).

ZAKRES UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie transportowe może obejmować następujące ryzyka:

 • Ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO)
 • Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w ruchu krajowym lub międzynarodowym (również w ruchu kabotażowym)
 • Ubezpieczenie OC spedytora

kompetencje i doświadczenie

Wieloletnia współpraca z największymi firmami transportowymi na rynku polskim pozwoliła nam na zbudowaniem szerokiego programu ubezpieczenia przewoźników krajowych i międzynarodowych. Nasze programy zawierają szereg klauzul, które poszerzając standardowy zakres ochrony ubezpieczeniowej, dostosowany do potrzeb indywidualnych każdego Klienta.

Posiadamy rownież wieloletnie doświadczenie w zakresie ubezpieczenia CARGO, w związku z obsługą dużych firm spedycyjnych o charakterze globalnym.

Na życzenie jesteśmy w stanie przedłożyć Państwu referencje w zakresie ubezpieczeń transportowych, złożone przez naszych Klientów.

czynniki wpływające na koszty ubezpieczenia

Na wysokość składki za ubezpieczenie floty mają wpływ m.in.

 • suma ubezpieczenia (wartość) pojazdu
 • miejsce zamieszkania (siedziby) posiadacza pojazdu
 • marka i model pojazdu
 • okres eksploatacji pojazdu
 • pojemność silnika,
 • dotychczasowy przebieg ubezpieczenia
 • dobrany zakres ubezpieczenia
 • zabezpieczenia przeciwkradzieżowe pojazdu
 • ryzyka i klauzule dodatkowe
 • liczba posiadanych pojazdów

metody obniżenia kosztów ubezpieczenia

Aby dowiedzieć się więcej na temat ubezpieczeń transportowych, skontaktuj się z naszymi ekspertami